Search Aurora's site
Hårddiskräddning Stockholm, räddning av hårddiskar


  • Data Rekonstruktion för en Samsung hårddisk som har blivit skadad av repor
  • Rengöring i vårt berömda renrum efter en lyckad Data Recovery i Stockholm
  • Reparation av svår skadad hårddisk, Data Recovery Western digital Stockholm
  • Data återställning av en Seagate hårddisk efter en krasch, på bilder ser vi en lyckad läshuvud byte
  • Reperering av hårddisk Stockholm


Data Recovery i Stockholm, Göteborg & Malmö

  Data rekonstruktion och RAID Array Recovery efter en RAID Server Krasch ... Vi har i de flesta fall lyckats hjälpa våra klienter att återskapa förlorad data och med RAID Array Återställning eller förlorade filer från skadade, kraschade hårddiskar eller trasiga hårddiskar. Många av dessa hårddiskar har bedömts som hopplösa av klienternas egen IT-avdelning, men hos Aurora finns det alltid hopp!

Du borde vara medveten om att när en allvarlig hårddiskkrasch, trasig hårddisk eller överskrivning av data inträffat, är det mycket sannolikt att ett antal filer kan vara skadade eller till och med helt förstörda. Antalet oläsbara filer varierar, beroende på skadans omfattning på media ytan eller den mängd ny data som har överskrivit det ursprungliga data. Men vi kan fortfarande utföra Data Rekonstruktion och rädda dom filerna som inte har blivit överskrivna. Såklart efter att vi har gjort vår kostnadsfri diagnos. Tveka inte att kontakta oss. 08-792 22 30

Aurora Data Recovery AB


Brovägen 9, 3 tr

SE-182 76 STOCKSUND

Telefon: +46-8-792 22 30

Data Återställning från alla filsystem:

Data återställning i Stockholm, Göteborg, Malmö och resten av Europa vi återskapar filer och mappar från kraschade hårddiskar, vattenskadade, ström skadade, hårddiskar

Aurora finns i Stockholm

Vi befinner oss i Stockholm men du kan posta oss din hårddisk från hela världen

Dom bästa inom Sverige när det gällar Data Rekonstruktion. Vi återställer dina filer som du har raderat eller formaterat av misstag!

Andmete taastamine ja RAID-i taastamine pärast RAID-serveri krahhi ... Enamikul juhtudel oleme suutnud aidata oma klientidel kaotatud andmeid taastada ja RAID-i taastamise või kadunud failide tõttu kahjustatud, kukkunud kõvakettalt või purunenud kõvakettalt. Paljud neist kõvakettadest on kliendi enda IT-osakonda loetud, kuid Auroral on alati lootust! Peaksite olema teadlik, et tõsise kõvaketta krahhi, katkise kõvaketta või andmete ülekirjutamise korral on mitmeid faile väga tõenäoliselt kahjustatud või isegi täielikult hävinud. Lugemata failide arv varieerub sõltuvalt andmekandja pinnal tekkinud kahju suurusest või algandmete ülekirjutanud uute andmete hulgast. Kuid me saame ikka teha andmete rekonstrueerimist ja salvestada failid, mida pole üle kirjutatud. Muidugi, pärast seda, kui oleme oma tasuta diagnoosi teinud. Ärge kartke meiega ühendust võtta. 08-792 22 40

Data reconstruction og RAID Array efter en RAID Server Crash ... I de fleste tilfælde har vi været i stand til at hjælpe vores kunder med at gendanne tabte og med RAID Array eller tabte filer fra beskadigede, styrte harddiske eller ødelagte harddiske. Mange af disse harddiske er blevet betragtet som håbløse af kundens egen it-afdeling, men hos Aurora er der altid håb! Du bør være opmærksom på, at når der opstod et alvorligt harddisknedbrud, ødelagt harddisk eller dataoverskrivelse, er det meget sandsynligt, at en række filer vil blive beskadiget eller endda helt ødelagt. Antallet af ulæselige filer varierer afhængigt af omfanget af skaden på medieoverfladen eller mængden af nye data, der har overskrevet de originale data. Men vi kan stadig udføre data rekonstruktion og gemme de filer, der ikke er overskrevet. Selvfølgelig, efter at vi har lavet vores gratis diagnose. Tøv ikke med at kontakte os. 08-792 22 40

Data reconstruction og RAID Array etter en RAID Server Crash ... I de fleste tilfeller har vi vært i stand til å hjelpe våre kunder til å gjenopprette tapte data og med RAID Array eller tapte filer fra skadede, krasjte harddisker eller ødelagte harddisker. Mange av disse harddiskene har blitt ansett håpløs av kundenes egen IT-avdeling, men på Aurora er det alltid håp! Du bør være oppmerksom på at når en alvorlig harddiskkrasj, ødelagt harddisk eller dataoverskriving skjedde, er det svært sannsynlig at en rekke filer vil bli skadet eller helt ødelagt. Antallet ulæselige filer varierer, avhengig av omfanget av skaden på medieoverflaten eller mengden nye data som har overskrevet originaldataene. Men vi kan fortsatt utføre Data Reconstruction og lagre filene som ikke er overskrevet. Selvfølgelig, etter at vi har gjort vår gratis diagnose. Ikke nøl med å kontakte oss. 08-792 22 40

sitemap